دیدار استاد ناظم پور بااستاد موسیقی تونسی:

موسیقی ابزاری مهم در جهت گسترش روابط فرهنگی دوکشور ایران و تونس..

به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه جشنواره بین المللی موسیقی سوسه استاد مجیدناظم پورهنرمند و موسیقی دان برجسته ایرانی با ربیع الزموری استاد استاد موسيقي وآهنگ ساز معروف تونسي دیدار داشتند در این دیداردوطرف در آغاز ضمن  ابراز خوشحالی از آشنایی با یکدیگر به بررسی نقاط مشترک بین ایران وتونس در حوزه موسیقی پرداختند ایشان  بابررسی و اشاره به ریشه  های مشترک  موسیقی در بین دوکشور،پرداختندربیع الزموری در این زمینه بیان داشتند  با توجه به این نقاط اشتراک  می توان در حوزه های پژوهشی واجرای موسیقی فعالیتهای مشترکی در راستای گسترش  روابط فرهنگی دو کشور داشته باشیم.
استاد ناظم پور نماینده ایران در جشنواره بین المللی موسیقی سوسه ضمن استقبال ،پیشنهاد اجرای کنسرت موسیقی مشترک در دو کشوردادند وی در ادامه بیان داشتند هم تمدن ایرانی و تمدن تونس هر دو در حوزه فرهنگ اسلامی قرار دارندوریشه آنها درفرهنگ اسلام می باشد و این نکته مهم باعث می شود که نقاط مشترک زیادی در حوزه موسیقی داشته باشند.در پایان این جلسه طرفین توافق کردند که فعالیتهای مشترکی  در بخش پژوهشی و اجرای کنسرت مشترک در دوکشور داشته باشندکه می تواند گامی مهم  در زمینه ای گسترش روابط فرهنگی بین دوکشور ایران و تونس باشد.
لازم به ذکر است استاد ناظم پور نوازنده و پژوهشگر موسیقی و موسس خانه‌ی عود ایران است که کتاب اخیر ایشان تحت عنوان «داستان بربت» با زیر عنوان «مروری بر تاریخ 5 هزار ساله ساز بربت» به پیشینه‌ی این ساز در سطح جهان پرداخته ودر نهایت، اسنادی را نشان می‌دهد این ساز از ایران به کشورهای دیگر رفته است  وی در این کتاب بیان می کند این ساز یکی از نقاط اشتراک فرهنگ‌ها و جوامع مختلف است که می‌تواند در جهت پیوند بیشتر میان ملتها و ترویج صلح‌دوستی و گسترش روابط فرهنگی کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری