کتاب داستان بربت (مروری بر تاریخ پنج هزار ساله ی ساز عود)

کتاب داستان بربت ( مروری بر تاریخ پنج هزارساله ی ساز عود) تالیف مجید ناظم پور پس از سال ها انتظار با ویرایش جدید به همت انتشارات سوره مهرمنتشر شد.
این کتاب گزارش کاملی از تاریخ پنج هزار ساله ی ساز عود در ایران و سایر کشورهاست که حاصل یازده سال پژوهش ناظم پور پیرامون این ساز، در کشورهای مختلف می باشد.
تعداد محدودی از این کتاب در خانه عود موجود است.
ارسال به سراسر کشور
تلفن:77808168
09307419335

 
درحال بارگزاری