مقالات کاربردی موسیقی
چگونه به تمرین موسیقی بپردازیم؟
قبل از هر چیز این را بگویم که یک نوازنده خوب حتما نوازنده ای نیست که سرعتش زیاد باشد.
هفت عامل نشان دهنده توانایی یک نوازنده می باشد که یکی از آنها سرعت است...


تكنيكهاي علمي و عملي تمرين موسيقي
حتما شنيده ايد كسي 10 سال است كلاس مي رود و هرروز هم مي تمرين مي كند ولي اصلاسازش شنيدني نيست . چه اتفاقي افتاده كه او تمرين كرده ولي پيشرفت نكرده است؟ ...
سخن روز
تكامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد. بتهوون